Nieuws uit het jeugdveld

Van Rijn: Uithuisplaatsingen zijn gezinsgericht

Meer kinderen en jongeren krijgen jeugdhulp. Dat komt vooral doordat wijkteams meer hulp verlenen. Daarnaast is het aantal cliënten dat gezinsgerichte hulp krijgt gelijk aan de lichte daling van het aantal in pleegzorg. Dat antwoordt staatssecretaris Martin van Rijn op Kamervragen van Nine Kooiman (SP).

De vragen betroffen de cijfers van CBS over de toename van 'jeugdhulp met verblijf' van circa 33.000 kinderen en jongeren in 2015 naar ruim 36.000 in 2016. De afname van pleegzorg en de behoorlijke toename van kinderen die naar een instelling gingen, staat haaks op het juist zoveel mogelijk voorkomen van residentiële plaatsingen, aldus Kooiman.

Van Rijn meent dat het nog te vroeg is om op basis van cijfers in het tweede jaar van de Jeugdwet conclusies te trekken over het wel of niet slagen van de opzet van de Jeugdwet om hulp zoveel mogelijk thuis te bieden en bij uithuisplaatsingen kinderen en jongeren in pleeggezinnen te plaatsen.

Het CBS registreert de cijfers zonder verklaring. De toename van jeugdhulp met uithuisplaatsingen kan verschillende oorzaken hebben. Voor een verklaring is volgens de staatssecretaris onderzoek nodig. Onderzoek naar crisisplaatsingen jeugdzorgplus toonde aan dat de vraag naar jeugdhulp met verblijf sterk wisselt. Daarom is het te vroeg om te kunnen spreken van een trend.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies