Nieuws uit het jeugdveld

Van Rijn kondigt aanpassing woonplaatsbeginsel aan

De woonplaats van een kind wordt financieel verantwoordelijk voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze aanpassing van het woonplaatsbeginsel heeft staatssecretaris Martin van Rijn aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt nu dat de financiële verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente waar de ouder met gezag woont. Die informatie is vaak moeilijk te achterhalen. Bovendien zijn er in de praktijk vaak geschillen over de feitelijke verblijfplaats van de ouder. Als een kind onder voogdij staat is de gemeente verantwoordelijk waar het kind verblijft. Dat is ongunstig voor gemeenten met residentiële instellingen binnen de gemeentegrenzen.

De aanpassing van het woonplaatsbeginsel moet meer duidelijkheid scheppen en gemeenten stimuleren om te investeren in preventie en jeugdhulp dicht bij huis. Voor jeugdhulp zonder verblijf wordt de gemeente verantwoordelijk waar het kind zelf woont. Gaat het om jeugdhulp met verblijf, dan komt de verantwoordelijkheid te liggen bij de gemeente waar het kind woonde voordat sprake was van verblijf.

De wijziging van het woonplaatsbeginsel is onderdeel van het wetsvoorstel ter vermindering van administratieve lasten dat Van Rijn vóór de zomer wil voorleggen aan de Raad van State.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies