Nieuws uit het jeugdveld

Van Rijn: Meer maatregelen tegen regeldruk

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS brengt dit jaar een wetsvoorstel in consultatie om regeldruk en administratieve lasten terug te dringen. Ook wil hij dat gemeenten en zorgaanbieders zelf maatregelen nemen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De invoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet heeft gezorgd voor toename van administratieve lasten voor zorgaanbieders. Door verschillende initiatieven zijn de lasten al verminderd, schrijft Van Rijn, maar de vermijdbare administratieve druk daalt niet snel genoeg.

In zijn brief geeft de staatssecretaris een overzicht van de voorgestelde maatregelen. Zo wil hij dat eind 2017 alle gemeenten en aanbieders in nieuwe contracten standaardprocessen afspreken, bijvoorbeeld voor inkoop. Deze processen zijn beschreven in het programma i-Sociaal Domein. Verder roept Van Rijn gemeenten en aanbieders op om onnodige interne regels te schrappen, rapportageformulieren samen te voegen en te werken met één zorgplan. In zijn wetsvoorstel wil Van Rijn regels opnemen voor bijvoorbeeld het afleggen van verantwoording en het uitwisselen van gegevens.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies