Nieuws uit het jeugdveld

Vaak armoede bij kind van ouder zonder verblijfstitel

Kinderen van wie een ouder geen verblijfsvergunning heeft, groeien vaak op in armoede. Dat blijkt uit een onderzoek van de Kinderombudsman en de gemeentelijke kinderombudsmannen van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Op grond van gegevens van de Belastingdienst en de IND schatten de ombudsmannen dat minimaal honderden kinderen financiële gevolgen ondervinden van het feit dat een van hun ouders geen verblijfsvergunning heeft. Wie geen verblijfsvergunning heeft, mag niet werken in Nederland. Alleenstaande ouders zonder verblijfsvergunning hebben daardoor geen inkomen. Tweeoudergezinnen waarvan een ouder geen verblijfstitel heeft, zijn aangewezen op het inkomen van de andere ouder.

Daar komt bij dat gezinnen met een ouder zonder verblijfsvergunning door de Koppelingswet minder of geen aanspraak kunnen maken op voorzieningen en toeslagen. Zo hebben deze gezinnen geen recht op zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget.

De ombudsmannen willen dat de overheid bij beslissingen over een verblijfsvergunning de belangen van eventuele kinderen meeweegt. Ook moet de Koppelingswet worden aangepast. En kinderen moeten zelf recht krijgen op financiële steun van de overheid als hun ouders niet genoeg inkomen hebben. In een handreiking beschrijven de ombudsmannen wat gemeenten kunnen om deze kinderen te ondersteunen.

Bron: De Kinderombudsman

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies