Nieuws uit het jeugdveld

UNICEF: Jeugdhulp staat onder druk

De jeugdhulp staat onder zware druk en kinderen zijn hier de dupe van. Dat stellen UNICEF Nederland en Defence for Children in hun Jaarbericht Kinderrechten.

Volgens UNICEF blijft het onduidelijk wie sinds de decentralisatie van de jeugdhulp verantwoordelijk is voor het jeugdbeleid. Gemeenten beschikken over onvoldoende budget of kennis om het jeugdbeleid uit te voeren of te delegeren. Wijkteams weten niet precies wat hun taak is en de Rijksoverheid bevordert de regionale samenwerking niet. Jeugdhulpverleners kampen met een te hoge werkdruk en kinderen staan lang op de wachtlijst voor langdurige en passende zorg.

UNICEF signaleert ook positieve ontwikkelingen. De laatste tien jaar houdt Nederland steeds meer rekening met de rechten van kinderen. Zo is er een Kinderombudsman aangesteld. Kinderen die zonder begeleiding naar Nederland komen, belanden niet langer in detentie of op straat na hun asielprocedure. Ook is de aanpak van kindermishandeling verbeterd en heeft de overheid een wettelijk verbod op slaan van kinderen ingevoerd.

Bron: UNICEF

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies