Nieuws uit het jeugdveld

Twee jaar voorschoolse educatie effectiever

Kinderen die niet één maar twee jaar een voorschools programma volgen, scoren beter op rekenen en taal. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek dat is uitgevoerd onder 288 kinderen uit gezinnen met lage inkomens.

Volgens de onderzoekers loont het om kinderen twee in plaats van één jaar voor- en vroegschools educatie (vve) te laten volgen. De peuters zijn dan niet alleen beter in lezen, woordenschat en rekenen in groep 1 en 2. Ook kunnen zij zich beter aanpassen op school en maken zij minder gebruik van extra begeleiding.

De komende regering wil extra investeren in vve. Het wettelijk minimum voor vve is nu nog 10 uur per week. Met 170 miljoen euro extra wil het kabinet een aanbod van 16 uur per week invoeren voor achterstandsleerlingen.

Bron: Early Childhood Research Quarterly; Bureau Woordvoering Kabinetsformatie

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies