Nieuws uit het jeugdveld

Toetsingskader jeugdhulp geactualiseerd

De Inspectie Jeugdzorg heeft haar toetsingskader voor jeugdhulp geactualiseerd. In het toetsingskader zijn de eisen opgenomen die de inspectie stelt aan de verschillende vormen van jeugdhulp.

Het Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd is gebaseerd op de wet- en regelgeving, de kwaliteitskaders uit het werkveld en de richtlijnen van professionals. Vijf thema's komen in het kader aan de orde: uitvoering hulp, veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en bestuurlijke organisatie. Elk thema is uitgewerkt in concrete criteria voor nieuwe toetreders in de jeugdhulp, jeugdhulp zonder en jeugdhulp met verblijf en gesloten jeugdhulp.

Het toetsingskader heeft een eigen website gekregen. Op Toetsingskadervhj.nl staan de uitgewerkte criteria per type jeugdhulp, de manier waarop de inspectie tot een oordeel komt en de wetsartikelen, kwaliteitsstandaarden en richtlijnen waar de criteria op gebaseerd zijn.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies