Nieuws uit het jeugdveld

Toepassing meldcode kindermishandeling moet beter

Zorgverleners moeten de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld beter toepassen. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld is volgens de inspectie in sommige sectoren 'onvoldoende', evenals de scholing in deze problematiek. Het gebruik van de meldcode is onderzocht bij onder andere huisartsen, ziekenhuizen en gehandicaptenzorg. Opmerkelijk is dat slechts de helft van de vrijgevestigde ggz-professionals de meldcode toepast. Zorgverleners in de ggz hebben een grotere kans om met kindermishandeling in aanraking te komen.

De inspectie beoordeelt hoe elke sector omgaat met de preventie, signalering, aanpak en behandeling van kindermishandeling en gaat de ontwikkelingen extra goed volgen. Ook bekijkt de inspectie hoe het signaleren van kindermishandeling beter kan. Bij de ggz houdt zij bijvoorbeeld de juiste toepassing van de kindcheck in de gaten. Met de kindcheck kan een ggz-professional controleren of het kind van een patiënt veilig is. Bij weer andere sectoren let zij op de scholing.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies