Nieuws uit het jeugdveld

Toename van aantal beschermingsonderzoeken

De Raad voor de Kinderbescherming heeft in 2016 bij meer kinderen onderzocht of zij bescherming nodig hadden. Ruim 16.000 keer is een zogenaamd beschermingsonderzoek uitgevoerd. Dat is een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

De cijfers per gemeente verschillen sterk. Een verklaring voor de stijging van het aantal onderzoeken heeft de Raad voor de Kinderbescherming niet. Door de toename kreeg de Raad te maken met wachttijden. In totaal kwamen in 2016 ongeveer 35.000 kinderen in aanraking met de Raad voor de Kinderbescherming. Tussen 2012 en 2015 nam het aantal beschermingsonderzoeken af, maar deze trend heeft zich dus niet voortgezet.

Bij onderzoek door de Raad wordt onder meer gekeken of een kind onder toezicht moet worden gesteld of dat een ouder uit het ouderlijk gezag moet worden gezet. Ook doet de organisatie onderzoek in verband met schoolverzuim, taakstraffen en strafonderzoek.

Bron: Raad voor de Kinderbescherming

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies