Nieuws uit het jeugdveld

Tevredenheid en zorgen over passend onderwijs mbo

Docenten zijn zich meer bewust van jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte en er is meer maatwerk in het mbo. Wel zijn er zorgen over de benodigde expertise om studenten goed te ondersteunen, schrijft minister Jet Bussemaker van OCW in een voortgangsbrief over passend onderwijs aan de Tweede Kamer.

Instellingen hebben de intake van studenten met een extra ondersteuningsbehoefte verbeterd. Zij stellen samen met de student vast welke ondersteuning nodig is, constateert Bussemaker in de brief. Ook nemen regio's meer maatregelen om de overstap van voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs naar mbo te verbeteren.

Er zijn echter nog steeds studenten die ondersteuning nodig hebben maar niet krijgen. Mbo-instellingen vinden het soms lastig om voor hen een meer geschikte opleiding of ondersteuning buiten het onderwijs te vinden. Zo dreigen ongelijke onderwijskansen. Ook geven scholen onderwijs aan studenten uit diverse gemeenten, waardoor studenten met dezelfde problematiek binnen dezelfde opleiding een verschillende niveau van ondersteuning krijgen.

Mbo-instellingen moeten meer samenwerken met andere instanties en gemeenten, meent Bussemaker. De uitdaging ligt in het doorbreken van schotten en het effectief organiseren van de samenwerking.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies