Nieuws uit het jeugdveld

Stress en karakter beïnvloeden stemmingsproblemen

Stressvolle levensgebeurtenissen en persoonlijkheidsaspecten zoals copingstijl en temperament beïnvloeden de mate waarin kinderen van ouders met een  bipolaire stoornis zelf ook stemmingsproblemen krijgen. Dat blijkt uit onderzoek waarop Sanne Kemner op 13 maart promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Een bipolaire stoornis komt vaker voor bij kinderen van ouders met die stoornis. Waarschijnlijk spelen daarbij zowel de genen als omgevingsfactoren een rol. Kemner analyseerde gegevens van langlopende studies naar kinderen van ouders met een bipolaire stoornis en volwassen tweelingen met die stoornis.

Stressvolle levensgebeurtenissen vergroten de kans op een eerste periode waarin de stemming ontregeld is, een stemmingsepisode, en in mindere mate de kans op latere stemmingsepisodes. Ook persoonlijkheidsaspecten lijken een rol te spelen bij de kwetsbaarheid voor stemmingsstoornissen. Dat geldt vooral voor een ontwijkende, afwachtende houding in probleemsituaties. Die persoonlijkheidsaspecten zijn volgens Kemner een mogelijk aangrijpingspunt voor vroege interventie.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies