Nieuws uit het jeugdveld

Strengere regels personeel kinderopvang

In de kinderopvang mag vanaf 1 maart 2018 alleen nog worden gewerkt door mensen die zijn ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. Ook tijdelijk personeel, zoals stagiairs en uitzendkrachten, en vrijwilligers moeten zijn ingeschreven.

Via het personenregister wordt iedereen continu gescreend op strafbare feiten en andere zaken die van belang zijn voor het werken met kinderen. Het register is een aanscherping van eerdere maatregelen zoals het vierogenprincipe, om de kinderopvang veiliger te maken. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is uitvoerder.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken heeft deze maatregel ook voordelen voor werknemers. Zij hoeven alleen bij hun inschrijving in het personenregister een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te laten zien, niet meer als zij van werkgever veranderen.

Bron: Ministerie van SZW; NOS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies