Nieuws uit het jeugdveld

'Stel kind centraal in structureel armoedebeleid'

Gemeenten moeten zorgen voor een structureel armoedebeleid waarin het kind centraal staat, om de steeds grotere kloof tussen arme en rijkere kinderen te dichten. Dat stelt de werkgroep Kinderen in Tel in haar tweejaarlijkse onderzoek, dat 13 februari is gepubliceerd.

Tussen gemeenten onderling ontstaat meer tweedeling, omdat er in sommige steden steeds meer kinderen in armoede opgroeien. Het aantal kinderen dat opgroeit in een gezin met een bijstandsuitkering is gestegen tot 225.700. In Rotterdam, Heerlen, Amsterdam, Groningen en Den Haag groeit meer dan 12 procent van de kinderen tot 18 jaar in armoede op. Ook ontstaat in de steden op wijkniveau meer tweedeling.

Stijgende armoede in een gezin is een belangrijke voorspeller voor andere problemen waarmee kinderen te maken krijgen. Zo hebben zij vaker psychosociale problemen en zijn zij vaker slachtoffer van kindersmishandeling.

Gemeenten moeten hun armoedebeleid zo organiseren dat kinderen zelf direct profiteren van maatregelen. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een zogenaamd Kindpakket. Verder moeten gemeenten zorgen dat gezinnen het juiste loket voor ondersteuning vinden.

Bron: Kinderen in Tel; Defence for Children

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies