Nieuws uit het jeugdveld

Signs of Safety creëert veilige opvoedsituatie

De methode Signs of Safety is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd. De methode is bedoeld om voor kinderen een veilige opvoedsituatie te creëren.

Signs of Safety wordt toegepast bij vermoedens en signalen van kindermishandeling. Het is niet noodzakelijk dat ouders of kinderen gemotiveerd zijn om hulp te krijgen. Ook gebruiken professionals de interventie bij ouders die kindermishandeling ontkennen. Professionals in de kinderbescherming en jeugdhulp stellen dat de methode hen helpt in het werken met ouders, kinderen en hun netwerk in een complexe situatie. Signs of Safety vergroot eveneens de werktevredenheid en werkvoldoening.

De erkenningscommissie vindt het oplossingsgericht werken en aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt sterke punten van de methode. Het netwerk rondom het kind wordt goed bij de behandeling betrokken. Er is ook gedegen cursusmateriaal beschikbaar.

De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies erkent interventies op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies