Nieuws uit het jeugdveld

Scholen sturen zorgleerlingen naar privéscholen

Scholen betalen particuliere instellingen om zorgleerlingen op te vangen waar ze zelf geen raad mee weten. Ze overtreden daarmee de wet. Dat blijkt uit onderzoek van het KRO/NCRV-programma De Monitor.

Scholen en samenwerkingsverbanden sturen leerlingen die extra zorg nodig hebben naar particuliere instituten als blijkt dat zij die zorg zelf niet kunnen bieden. De rekening nemen ze deels of in het geheel op zich. De constructie is echter in strijd met de wet. Scholen stellen om die reden geen contracten op, maar maken hierover mondelinge afspraken. Het is daardoor onduidelijk om hoeveel leerlingen en om welke scholen het gaat.

Het ministerie van Onderwijs heeft laten weten dat reguliere scholen geen geld mogen doorsluizen naar particuliere scholen. Wel werkt het ministerie aan een wet die het voor samenwerkingsverbanden mogelijk maakt om een leerling met complexe problematiek tijdelijk op een particuliere school te plaatsen. Dit op voorwaarde dat de reguliere school op termijn met een oplossing komt en de leerling terugneemt.

Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt in reactie op Kamervragen dat scholen open kaart moeten spelen als ze leerlingen geen passend onderwijs kunnen bieden. Ze hoeven niet bang te zijn dat de Onderwijsinspectie hen meteen straft.

Bron: De Monitor; Algemeen Dagblad

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies