Nieuws uit het jeugdveld

Samenwerkingsverbanden zien reserves groeien

Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs zagen vorig jaar hun reserves groeien met bijna 50 miljoen euro. Hun totale eigen vermogen bedraagt nu 206 miljoen euro, constateert de Inspectie van het Onderwijs.

De samenwerkingsverbanden (swv's) verklaren de eerste jaren na de start van passend onderwijs zuinig te zijn geweest. Ook hebben ze conservatief begroot of hadden ze nog geen bestemming uitgewerkt voor het geld dat ze overhouden. Een aantal swv's wil met het geld extra investeren in de ondersteuning van leerlingen. Wel houden ze ook geld achter de hand om eventuele teruglopende inkomsten te kunnen opvangen. In totaal gaat er 2,4 miljard euro overheidsgeld naar passend onderwijs, becijferde de Algemene Rekenkamer eerder dit jaar.

Van de 152 swv's hebben er 107 een overschot en 42 een tekort, blijkt uit het exploitatieresultaat van 2016. Bij de overige drie waren inkomsten en uitgaven in evenwicht. Onderwijsminister Arie Slob vindt het lastig om conclusies te trekken over de financiële posities. Dat schrijft hij in een beleidsreactie op het rapport. De Onderwijsinspectie bewaakt geen bovengrens voor reserves.

Bron: Inspectie van het Onderwijs; Algemene Onderwijsbond

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies