Nieuws uit het jeugdveld

Samenwerking passend onderwijs verloopt moeizaam

Wet- en regelgeving is het grootste knelpunt bij de samenwerking rondom passend onderwijs tussen basisscholen, speciale basisscholen (sbo) en scholen voor speciaal onderwijs (so). Dit blijkt uit het onderzoek in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

De scholen hebben een beetje profijt van de samenwerking op het gebied van leerlingenzorg en ondersteuning, blijkt uit het onderzoek. Scholen ervaren een gebrek aan steun vanuit de gemeenten en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Daarnaast hebben ze problemen met financiën, leerlingenvervoer, personeel en de samenwerking met ouders. Ook is het onder de huidige wet- en regelgeving niet mogelijk om scholen voor sbo en so samen te voegen, terwijl dat nodig is om leerlingen speciale ondersteuning te kunnen bieden.

Scholen hebben behoefte aan ondersteuning bij het samenwerkingsproces, het omgaan met wet- en regelgeving en bedrijfsmatige problemen.

Bron: NRO

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies