Nieuws uit het jeugdveld

Samenwerking moet beter voor delinquente lvb-jeugd

De samenwerking van hulpverleners en gemeenten bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb) die in aanraking komen met justitie gaat niet naar wens. Dat blijkt uit een verkenning van Significant naar knelpunten in het justitiële beleid en de uitvoering gericht op lvb-jeugd.

Het is moeilijk om lichte verstandelijke beperkingen te herkennen en te signaleren bij de eerste contacten na het plegen van een strafbaar feit. Ook een overzicht wie zich bezighoudt met de jongere ontbreekt. Onderling weten beroepskrachten elkaar niet te vinden en delen ze geen informatie met elkaar.

Verder blijkt dat professionals niet weten welke aanpak geschikt is. Er zijn weinig interventies voor deze groep jongeren met multicomplexe problematiek. De onderzoekers pleiten voor een levensloopbenadering: eerder ingezette begeleiding wordt zodanig ingepast in het strafrechtelijk traject dat deze zorg gecontinueerd kan worden na afloop van de justitiële bemoeienis.

De knelpunten zijn besproken met alle betrokkenen en werden herkend. Een integrale benadering van lvb-jongeren is essentieel om te voorkomen dat zij als dader of slachtoffer in aanraking blijven komen met justitie.

Bron: Ministerie van VenJ; Zorg+Welzijn

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies