Nieuws uit het jeugdveld

SER: Bestrijd armoede bij kinderen anders

Het beleid voor de bestrijding van kinderarmoede is niet effectief en moet anders. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in het advies 'Opgroeien zonder armoede' aan het aankomende kabinet.

Ondanks allerlei inspanningen van overheid en maatschappelijke organisaties groeit 8 tot 12 procent van alle kinderen in Nederland op in armoede.

Opvallend is dat tweederde van deze kinderen opgroeit in een gezin waar ten minste één van de ouders werkt. Die ouder verdient echter te weinig of krijgt schulden. Instanties hebben deze groep vaak slecht in beeld omdat ze geen uitkering krijgen. Ook hebben kinderen uit eenoudergezinnen meer kans op armoede dan kinderen die bij twee ouders wonen. Hoe meer kinderen in een gezin, hoe meer kans op armoede. Armoede leidt tot slechtere schoolprestaties en probleemgedrag.

De SER adviseert om in elke gemeente een armoederegisseur aan te stellen, met als belangrijke taak de werkende minima in beeld te krijgen. Deze regisseur moet ook de samenwerking tussen verschillende instanties verbeteren en de vaak ingewikkelde aanvraagprocedures voor voorzieningen verbeteren.

Bron: SER

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies