Nieuws uit het jeugdveld

Rutte III investeert extra in transformatie jeugdhulp

De komende drie jaar is er jaarlijks 18 miljoen euro extra beschikbaar voor de transformatie van de jeugdhulp. Dat staat in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet, Rutte III.

Het kabinet trekt in totaal 54 miljoen euro uit om knelpunten aan te pakken die blijken uit de evaluatie van de Jeugdwet die dit jaar moet zijn afgerond. Bij die evaluatie is nadrukkelijk aandacht voor de jeugd-ggz, aldus het regeerakkoord.

Er komt meer aandacht voor de toepassing van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in wijkteams en de jeugdgezondheidszorg. Het gaat daarbij met name over vroegtijdige signalering en het bespreken van vermoedens van mishandeling.

Verder gaat het kabinet het Actieplan Pleegzorg 'voortvarend' uitvoeren. En gemeenten krijgen de mogelijkheid om een subsidierelatie aan te gaan met gecertificeerde instellingen, waardoor zij jeugdbescherming niet meer hoeven aan te besteden.

Het kabinet kondigt in het regeerakkoord ook maatregelen aan op het gebied van onder meer 'vechtscheidingen', de herijking van juridisch ouderschap, vluchtelingenkinderen en de rol van herstelrecht in het jeugdstrafrecht.

Bron: Bureau woordvoering kabinetsformatie

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies