Nieuws uit het jeugdveld

Risico op crimineel gedrag voorspellen

De politie kan op basis van haar eigen databankgegevens onderzoeken of een jongere risico loopt op strafbaar gedrag. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Mark Assink, die op 15 februari promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

Assink ontwikkelde een screeningsinstrument waarmee met de gegevens van de politie sneller een eerste risico-inschatting gemaakt kan worden op crimineel gedrag. Het kan hulpverleners helpen om een jongere tijdig te verwijzen naar een gespecialiseerde zorginstelling voor behandeling.

Voor zijn onderzoek heeft Assink eerst de risicofactoren voor strafbaar gedrag van jongeren in kaart gebracht. Bij jongeren die later als volwassenen crimineel gedrag vertoonden, bleken meerdere factoren van invloed te zijn. Zo kan het criminele verleden van de jongere een aanwijzing zijn in combinatie met afwijkend seksueel gedrag en problemen op het gebied van emoties, school of werk.

Bron: Universiteit van Amsterdam

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies