Nieuws uit het jeugdveld

Regionaal expertteam gaat complexe zorg coördineren

Regionale expertteams moeten een bindend advies uitbrengen over de hulp voor jongeren met complexe psychische problemen als reguliere hulp niet tijdig beschikbaar is. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Rijn wil met gemeenten en zorgaanbieders in september afspraken maken over het instellen van de regionale expertteams. Aanleiding is de casus van een suïcidale tiener die in juni in de publiciteit kwam.

Verder wil Van Rijn dat de ketensamenwerking sterker wordt. Zo kunnen aanbieders werken in minder kernregio's en kunnen regio's minder aanbieders inschakelen. Ook denkt de staatssecretaris aan het versterken van de basisjeugdhulp.

Van Rijn wil ook inzetten op meer en sneller leren van elkaar. Professionals kunnen van elkaar leren via consulatie, intervisie en collegiale toetsing. Aanbieders kunnen door visitatiecommissies te vormen bij elkaar meekijken. Ook kunnen ze bijeenkomsten organiseren om samen complexe casussen te analyseren.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies