Nieuws uit het jeugdveld

Regio Rijnmond wint kort geding aanbesteding

Zes jeugdhulpaanbieders verloren de kort gedingen tegen de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Zij maakten bezwaar tegen de aanbestedingsprocedure voor specialistische jeugdhulp. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

Zorgaanbieder Parnassia meent dat de GRJR te weinig geld vrijmaakt voor jeugdhulp en vindt dat jeugdhulpaanbieders onevenredig veel risico moeten dragen. Zorgorganisaties Yoep, Fier, Virenze en Impegno vinden dat de GRJR te hoge eisen stelt, waardoor zij als kleine aanbieders minder of geen kans maken de aanbesteding te winnen.

De GRJR heeft namens vijftien gemeenten in de regio Rotterdam raamovereenkomsten gesloten voor pleegzorg, opname, langdurig verblijf, crisishulp, ambulante hulpverlening en dagbehandeling. Dertien hoofdaannemers gaan de jeugdhulp leveren. Voorheen werkte Rotterdam met tachtig jeugdhulpaanbieders.

Kinderen van wie de jeugdhulp doorloopt in 2018 kunnen vanwege de continuïteit van zorg volgend jaar bij hun huidige zorgaanbieder blijven, ook als die niet gecontracteerd is.

Bron: Binnenlands Bestuur

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies