Nieuws uit het jeugdveld

Platform tegen extremisme en polarisatie is online

Het Platform JEP (Platform Jeugd preventie van Extremisme en Polarisatie) is deze zomer in opdracht van het ministerie van VWS opgericht om kennis en ondersteuning te bieden aan professionals in het jeugddomein.

Het platform wil vrijwilligers en professionals van gemeenten, jongerenorganisaties, jeugdhulp en wijkagenten ondersteunen die werken met jongeren die het risico lopen te radicaliseren. Kernvraag is hoe je kunt werken aan sociale samenhang en hoe je extreem gedrag kunt tegengaan.

Het platform biedt kennis en praktijkondersteuning door bijeenkomsten te organiseren, door te verwijzen naar geschikte trainingen, intervisie, coaching en advies op maat. Het is de bedoeling dat professionals, vrijwilligers en organisaties van elkaar leren. Naast kennis en informatie op de website is er ook een speciale telefoonlijn geopend voor vragen.

Het platform kwam tot stand naar aanleiding van aanbevelingen in het rapport van Naima Azough en het manifest Hou ze erbij. Partners in het platform zijn het Nederlands Jeugdinstituut, de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van SZW, Familiesteunpunt Radicalisering, en Stichting School en Veiligheid.

Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies