Nieuws uit het jeugdveld

Overschotten op sociaal budget 2016 vallen mee

Uit onderzoek naar de financiën in het sociaal domein blijkt dat de voorlopige gegevens uit 2016 over grote overschotten van gemeenten niet kloppen. Dat schrijft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

De gegevens over 2016 zijn niet goed geïnterpreteerd, aldus Plasterk. Bij de inkomsten van het sociaal domein zijn bedragen opgenomen die gemeenten niet zien als inkomsten, zoals de onroerendezaakbelasting.

Daarnaast zijn het cijfers uit een abnormaal overgangsjaar, vanwege de decentralisaties. Ze geven geen structureel beeld. Voor gemeenten was het lang onduidelijk wat hun wettelijke opdracht, de daarbij horende doelgroep en het budget zouden zijn.

Gemeenten hebben in technische zin wel geld overgehouden. De middelen blijven voor het overgrote deel beschikbaar als reserve binnen het sociaal domein, als buffer voor tegenvallers in de toekomst.

Bron: VNG; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies