Nieuws uit het jeugdveld

Ouder beslist mee over zorgplan school

Ouders krijgen voortaan medezeggenschap over het zogenaamde handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan (opp) van hun kind op school. De Eerste Kamer heeft 7 februari ingestemd met deze wetswijziging.

Sinds de invoering van passend onderwijs hadden ouders geen recht meer om te beslissen over de extra ondersteuning of speciaal onderwijs die onder het handelingsdeel van het opp van hun kind valt. De school voerde overleg met de ouders over het plan om tot instemming te komen. Maar de goedkeuring van de ouders was niet vereist. Door de wetswijzing moeten scholen eerst toestemming vragen.

Oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) hebben stevig gelobbyd voor de wetswijziging. In oktober 2016 was de Tweede Kamer al akkoord gegaan.

De PO-Raad en de VO-raad zijn tegen de verplichte goedkeuring door de ouders. De scholen zijn bang dat de wetswijziging zal leiden tot meer bureaucratie en regelgeving, waar kinderen niet bij gebaat zijn.

Bron: Eerste Kamer; PO-Raad

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies