Nieuws uit het jeugdveld

Onderwijsinspectie: Kwaliteit vve is sterk gestegen

De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) in de 37 grootste gemeenten is in vijf jaar sterk verbeterd. Dat schrijft de Inspectie van het Onderwijs in een rapport dat ze op 21 februari publiceerde.

Vve-locaties in de 37 grootste gemeenten (G37) scoren goed op bijna alle aspecten waar de Onderwijsinspectie op inspecteerde. Steeds meer locaties ondersteunen ouders bij het thuis stimuleren van de ontwikkeling van hun kind. Pedagogisch medewerkers creëren een positief en ondersteunend klimaat waarin peuters en kleuters zich kunnen ontwikkelen. De inspectie ziet ruimte voor verbetering bij het realiseren van een dubbele bezetting op kleutergroepen en bij het versterken van de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Ook over het gemeentelijk beleid is de Onderwijsinspectie tevreden. Ze stimuleren de kwaliteit van vve door met locaties afspraken te maken over onder andere het ouderbeleid en de kwaliteitszorg. In sommige gemeenten ontbreken heldere afspraken over het betrekken van ouders en het verbeteren van de kwaliteit.

Bron: Inspectie van het Onderwijs

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies