Nieuws uit het jeugdveld

Ombudsman: Gemeenten lossen problemen slecht op

Gemeenten moeten meer moeite doen om problemen met jeugdhulp, zorg en begeleiding naar werk op te sporen en deze met maatwerk op te lossen. Gemeenten zijn nu te afwachtend, stelt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een rapport.

In het onderzoeksrapport 'Terug aan tafel, samen de klacht oplossen' zijn knelpunten verzameld vanaf de invoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo in januari 2015. Instanties schuiven moeilijke gevallen op elkaar af, wet- en regelgeving is ingewikkeld en burgers weten niet waar ze moeten aankloppen met hun probleem, constateert Van Zutphen. Ook blijven vragen onbeantwoord en is er sprake van schending van de privacy, onheuse bejegening en onvolledige of onjuiste informatieverschaffing.

Van Zutphen adviseert gemeenten bij klachtenprocedures te handelen volgens de vier gouden regels: haal drempels weg, los het probleem op, neem zo nodig een standpunt in en leer ervan.

Bron: Nationale ombudsman

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies