Nieuws uit het jeugdveld

Nijmegen baseert zorgkeuze op maatschappelijk baten

Nijmegen baseert een deel van zijn jeugd- en Wmo-beleid op de uitkomsten van acht maatschappelijke businesscases. Binnenlands Bestuur berichtte op 14 maart over het nieuwe Nijmeegse beleid.

Nijmegen wil de zorg transformeren door zware en dure zorg te vervangen door preventieve en lichte zorg. De gemeente liet in acht maatschappelijke businesscases onderzoeken welke investeringen nodig zijn om de zorg te hervormen en wat daarvan de opbrengsten zullen zijn. In een maatschappelijke businesscase wordt gekeken naar kosten en baten van een vernieuwing. In Nijmegen is gekeken naar de gevolgen voor onder meer de gemeente, zorgaanbieders, scholen en zorgverzekeraars. Een investering van 27 miljoen euro in de komende jaren kan in Nijmegen een besparing opleveren van 44 miljoen euro, zo is berekend.

Zes van de acht maatschappelijke businesscases zijn nu gepubliceerd. Een ervan gaat over de vervanging van residentiële jeugdhulp door intensieve thuisbehandeling. Andere voorbeelden draaien om het voorkomen van schoolverzuim, de inzet van maatjesprojecten en de zorg voor chronisch zieke kinderen.

Bron: Binnenlands Bestuur; Sinzer

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies