Nieuws uit het jeugdveld

Nieuwe interventies opgenomen in de databank

De Erkenningscommissie Interventies heeft de interventie Pak Aan erkend als goed onderbouwd. Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD) is erkend als 'effectief volgens sterke aanwijzingen'.

Pak Aan is een cognitief-gedragstherapeutische groepsbehandeling voor kinderen van 9 tot 13 jaar om depressieve klachten te verminderen. Een belangrijke methodiek die wordt geleerd en geoefend is probleemoplossend denken.

VIPP-SD geeft feedback op video-opnamen van interacties tussen ouders en kinderen tot en met 6 jaar met als doel gedragsproblemen te voorkomen of te verminderen door opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken met aandacht voor positieve interactie.

De Erkenningscommissie Jeugdinterventies kan interventies erkennen op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies