Nieuws uit het jeugdveld

Nieuwe afspraken samenwerking in sociaal domein

De rijksinspecties, gemeenten en Wmo-toezichthouders in het sociaal domein hebben nieuwe afspraken gemaakt om elkaar beter te vinden en te informeren. Hiervoor is het afsprakenkader vernieuwd en zijn twee draaiboeken gerealiseerd.

In het afsprakenkader staan uitgangspunten en afspraken die de colleges van burgemeester en wethouders en het rijkstoezicht maken voor de samenwerking en afstemming van het Wmo-toezicht van de rijksinspecties. Het vervangt het afsprakenkader voor gemeenten en rijksinspecties over landelijk toezicht uit 2014.

De draaiboeken regelen de operationele samenwerking en praktische werkafspraken tussen rijksinspecties, de Wmo-toezichthouder en Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd (TSD/STJ). Over twee jaar wordt het document Afsprakenkader en draaiboeken geëvalueerd. Daarnaast is het Inspectieloket Jeugd per 1 juni uitgebreid tot Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd.

Bron: Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies