Nieuws uit het jeugdveld

Nieuw kabinet wil beter passend onderwijs

Er komt onafhankelijk toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Daarmee wil het nieuwe kabinet ervoor zorgen dat het geld voor passend onderwijs ook werkelijk in de klas wordt besteed.

Het nieuwe kabinet wil verder verzuim eerder signaleren en aanpakken, en het aantal thuiszitters fors beperken. Alle samenwerkingsverbanden moeten 'doorzettingsmacht' regelen, om knopen te kunnen doorhakken als er geen consensus is over welke hulp een leerling nodig heeft.

Er komt meer experimenteerruimte voor samenwerking tussen scholen voor primair en voortgezet onderwijs, zoals scholen voor 10- tot 14-jarigen. Verder krijgen scholen krijgen de opdracht om regionaal een dekkend aanbod van verschillende typen brugklassen aan te bieden, zowel categorale als brede of verlengde brugklassen.

Het budget voor onderwijsachterstandsbeleid wordt verhoogd met 15 miljoen euro per jaar en de verdeling van dat budget wordt geactualiseerd.

Het kabinet wil ook de kwalificatieplicht verhogen naar 21 jaar. Die maatregel wordt beproefd in de grote steden.

Bron: Bureau woordvoering kabinetsformatie

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies