Nieuws uit het jeugdveld

Nieuw dossier over onderwijs-zorgarrangementen

Het nieuwe dossier Onderwijs-zorgarrangementen informeert gemeenten, schoolbesturen, mbo-instellingen, jeugdhulporganisaties, zorgverzekeraars, zorgkantoren en samenwerkingsverbanden over het combineren van onderwijs en zorg. Het dossier is samengesteld door het Nederlands Jeugdinstituut.

Een onderwijs-zorgarrangement is bedoeld voor kinderen die naast ondersteuning in het onderwijs ook jeugdhulp nodig hebben. Het is een gezamenlijk aanbod van onderwijs- en hulpinstellingen. Een onderwijs-zorgarrangement kan samengesteld zijn voor een individueel kind of voor een groep en kan worden aangeboden in het regulier en het speciaal onderwijs.

Het dossier beschrijft de verschillende versies van een onderwijs-zorgarrangement, het opzetten en inrichten ervan, wet- en regelgeving en financiën. Ook komt de praktijk van het onderwijs-zorgarrangement uitgebreid aan bod.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies