Nieuws uit het jeugdveld

Nederlandse leerling voelt zich thuis op school

Nederlandse leerlingen van 15 jaar zijn tevreden met hun leven en presteren goed op school. Nederland staat daarmee met Zwitserland en Finland in de top 3. Dit blijkt uit het driejaarlijks onderzoeksrapport PISA dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW op 19 april heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het overgrote deel van de Nederlandse leerlingen, 81 procent, voelt zich thuis op school. 3,3 procent zegt gepest te worden. Anders dan in andere landen speelt in Nederland de sociaaleconomische status van leerlingen geen rol bij het zich thuis voelen of gepest worden.

Bijna alle Nederlandse leerlingen voelen zich door hun ouders ondersteund. Ouders zijn geïnteresseerd in de activiteiten op school, ondersteunen bij problemen op school en stimuleren het zelfvertrouwen van hun kinderen. Nederland presteert hier ver boven het gemiddelde van de landen die zijn aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die het onderzoek liet uitvoeren. En ook hier is het verschil tussen leerlingen met een hoge en met een lage sociaaleconomische status veel minder groot dan in andere OESO-landen.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies