Nieuws uit het jeugdveld

Nederland daalt op ranglijst kinderrechten

Nederland is gedaald van de dertiende naar de vijftiende plaats op de KidsRights Index, een internationale ranglijst over de naleving van kinderrechten. In 2015 stond Nederland nog op de tweede plaats.

De KidsRights Index is opgesteld door de KidsRights Foundation en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Nederland investeert een te klein gedeelte van het beschikbare budget in de naleving van kinderrechten, oordeelt KidsRights. Nu het economisch beter gaat in Nederland, zouden kwetsbare kinderen daar juist het eerste van moeten profiteren.

De KidsRights Index geeft een overzicht van de naleving van kinderrechten in 165 landen die het VN-kinderrechtenverdrag hebben geratificeerd. De index beoordeelt 23 indicatoren op vijf terreinen: leven, gezondheid, onderwijs, bescherming en randvoorwaarden voor kinderrechten. De index laat niet zien hoe veel beter of slechter landen het doen ten opzichte van elkaar, maar in hoeverre hun beleid is verbeterd of verslechterd in vergelijking met het vorige jaar.

De dalende score van Nederland is een signaal, zegt Caroline Vink van het Nederlands Jeugdinstituut in Zorg+Welzijn. 'Het is belangrijk dat er in het gedecentraliseerde systeem ook nationaal aandacht blijft voor kinderen.'

Bron: KidsRights Foundation; Zorg+Welzijn

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies