Nieuws uit het jeugdveld

'Monitor de ontwikkeling van pleegkinderen'

Screen de ontwikkeling van pleegkinderen om gedragsproblemen op tijd te signaleren, om te voorkomen dat pleegouders voortijdig stoppen met de zorg voor hun pleegkind. Dat adviseert Anouk Goemans in het proefschrift waarop zij op 27 juni promoveert aan de Universiteit Leiden.

Uit het onderzoek van Goemans blijkt dat pleegkinderen zich minder goed ontwikkelen dan kinderen die opgroeien in een gewoon gezin. Pleegkinderen vertonen meer gedragsproblemen en zijn minder sociaal. Opvallend is dat kinderen die het risico lopen om uit huis te worden geplaatst zich even goed ontplooien als pleegkinderen. Ongeveer 40 procent van de pleegouders krijgt stress door het opvoeden van hun pleegkinderen.

Goemans vindt het belangrijk om de ontwikkeling van pleegkinderen te volgen, om zowel de pleegkinderen als pleegouders beter te helpen. Veel bestaande vragenlijsten zijn niet geschikt om de problemen die pleegkinderen kunnen krijgen op tijd te signaleren. Een veelbelovend screeningsinstrument is de Brief Assessment Checklist (BAC), die de trauma's en hechtingsproblemen van pleegkinderen in kaart brengt.

Bron: Universiteit Leiden

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies