Nieuws uit het jeugdveld

Minder jongeren voortijdig van school

Het percentage jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat, is gedaald van 1,8 naar 1,7 procent. Dat heeft het ministerie van OCW op 21 februari bekendgemaakt.

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs dat voortijdig het onderwijs verlaat, is vorig jaar gedaald naar 22.948. Dat zijn ruim 1.400 leerlingen minder dan het jaar daarvoor.

Enkele jaren geleden stelde het kabinet als doel het aantal voortijdig schoolverlaters per jaar te beperken tot maximaal 25.000. Dat doel is vorig jaar gerealiseerd. In heel Nederland hebben scholen en gemeenten een regionaal plan opgesteld om schooluitval te voorkomen, jongeren in een kwetsbare positie beter te begeleiden en eerder uitgevallen jongeren alsnog aan een opleiding of baan te helpen. Met die aanpak wil minister Jet Bussemaker van OCW de komende jaren doorgaan. Het doel is nu maximaal 20.000 voortijdig schoolverlaters per jaar in 2021.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies