Nieuws uit het jeugdveld

Melders van klachten verwachten meer van inspectie

Mensen die een melding doen bij de Inspectie Jeugdzorg weten niet wat daarmee gebeurt en wat de melding uiteindelijk oplevert. De verwachtingen van de melders komen niet overeen met de taken van de inspectie. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL.

De Inspectie Jeugdzorg ontvangt jaarlijks zo'n driehonderd meldingen van burgers over de jeugdhulp en jeugdbescherming. De meeste melders van een klacht verwachten dat de inspectie ingrijpt in hun persoonlijke situatie, terwijl dit niet hun taak is. Ook een duidelijke terugkoppeling ontbreekt. De melders zijn wel positief over hoe zij te woord zijn gestaan. Zij voelden zich gehoord en hadden het idee van goed advies te zijn voorzien. Maar luisteren en adviseren behoren niet tot de officiële taken van de inspectie. Daarom is een van de aanbevelingen om deze taak neer te leggen bij de jeugdtelefoon van het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ).

Voor dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met sleutelfiguren binnen de Inspectie Jeugdzorg en met medewerkers van vier organisaties in het netwerk. Er werden honderdtwintig geregistreerde meldingen geanalyseerd en vijftien melders geïnterviewd.

Bron: NIVEL

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies