Nieuws uit het jeugdveld

Meer voorlichting nodig over werkwijze Veilig Thuis

Pedagogische medewerkers hebben meer voorlichting nodig over de werkwijze van Veilig Thuis. Dat is een aanbeveling van de GGD Amsterdam na onderzoek naar het effectiever inzetten van de meldcode in de kinderopvang.

Ondanks het gebruik van de verplichte meldcode wordt deze nog te weinig toegepast in de kinderopvang. De drempel om signalen te melden aan Veilig Thuis is hoog. Uit het onderzoek blijkt dat de angst om ouders vals te beschuldigen een grote rol speelt. Ook bestaat het beeld dat Veilig Thuis er alleen is voor crisissituaties en het doen van meldingen. Besteed daarom bij voorlichting over de werkwijze aandacht aan de verantwoordelijkheden van de kindercentra, adviseert de GGD.

Pedagogisch medewerkers hebben handvatten nodig voor signalering en het inschakelen van hulp. Er is behoefte aan scholing in het voeren van oudergesprekken. Verder is het belangrijk dat pedagogisch medewerkers de sociale kaart beter kennen. Zij weten niet allemaal hoe wijkteams werken en bij wie ze terecht kunnen voor advies om snel in te ingrijpen en passende hulp te bieden.

De onderzoekers spraken met professionals uit de kinderopvang in Amsterdam en omliggende gemeenten.

Bron: Kinderopvang Totaal; GGD Amsterdam

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies