Nieuws uit het jeugdveld

Meer speelruimte voor mbo

Het mbo krijgt meer ruimte om af te wijken van landelijke regels, bijvoorbeeld in de lengte van opleidingen. Voor werkgevers wordt het goedkoper om een leerwerkplek aan te bieden. Dat schreef minister Jet Bussemaker van OCW op 28 februari in een brief aan de Tweede Kamer.

Scholen krijgen de vrijheid om af te wijken van de wettelijk vastgestelde duur van opleidingen. Snelle studenten kunnen dan hun opleiding eerder afronden en langzame studenten kunnen er langer over doen. Ook krijgen scholen meer ruimte om te variëren in het aantal dagen per week dat studenten naar school gaan en werken.

Verder wil de minister de samenwerking van het mbo met werkgevers en gemeenten verbeteren, zodat ze sneller kunnen inspelen op kansen en problemen in de regio. Daarom stopt de minister 25 miljoen euro extra in het Regionaal investeringsfonds mbo, te besteden in 2018.

Bussemaker wil de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) stimuleren, bijvoorbeeld door jongeren en ouders meer informatie te bieden over arbeidsmarktkansen en door leerwerkplekken goedkoper te maken voor werkgevers. Daarom geldt de aanstaande verhoging van het minimumjeugdloon niet voor werknemers die een bbl-traject volgen.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies