Nieuws uit het jeugdveld

Meer ruimte voor scholen bij dalend leerlingaantal

Scholen krijgen meer ruimte om het onderwijsaanbod in stand te houden in gebieden waar het aantal leerlingen terugloopt. Het wordt makkelijker om te fuseren, te verhuizen of van richting te veranderen. Dat is de kern van een wetsvoorstel dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW op 17 januari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het Wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs is bedoeld om de diversiteit en de bereikbaarheid van het onderwijs te waarborgen in dunbevolkte gebieden. Het voorstel maakt het makkelijker een school te verplaatsen, de godsdienstige of pedagogische richting te veranderen of scholen te fuseren. Bij een fusie of een sluiting van een school moeten ouders en personeelsleden geraadpleegd worden.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies