Nieuws uit het jeugdveld

Meer geschillen over verwijderen van leerlingen

Ouders hebben in 2016 meer dan het jaar daarvoor verzoekschriften ingediend over de verwijdering van hun kind van school bij de Geschillencommissie Passend onderwijs. Dit blijkt uit het jaarverslag dat de Geschillencommissie op 7 maart publiceerde.

Bij de Geschillencommissie zijn afgelopen jaar evenveel verzoekschriften ingediend als in 2015, namelijk 78. Maar in verhouding waren er meer geschillen over verwijdering: 78 procent, dan over toelating: 22 procent. Die verhouding was in 2015 ongeveer fifty-fifty. In totaal zijn 62 oordelen uitgesproken. In 37 gevallen is het verzoek van de ouders gegrond verklaard.

Scholen zijn inmiddels beter bekend met de plicht tot onderzoek en het verbod op selecteren aan de poort, waardoor het aantal klachten rond toelating is afgenomen. De school moet onderzoeken welke extra ondersteuning een leerling nodig heeft en wat de school kan bieden. Maar scholen vinden het niet eenvoudig om te bepalen in hoeverre zij extra ondersteuning moeten bieden en hoe zij de zorgplicht moeten invullen.

Bron: Onderwijsgeschillen

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies