Nieuws uit het jeugdveld

Meer bureaucratie door onheldere inkoop jeugdhulp

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders werken hun inkoopafspraken vaak onvoldoende uit, wat leidt tot meer bureaucratie. Dat concludeert onderzoeksbureau Q-Consult Zorg in de rapportage (Sturing op de) inkoop van jeugdhulp.

Q-Consult Zorg heeft gesprekken gevoerd met tien zorgaanbieders en vijf gemeenten. Deze steken veel tijd en energie in de voorbereiding voor het afsluiten van de contracten. Zij maken daarbij gebruik van I-Sociaal Domein, een landelijke programma met drie verschillende uitvoeringsvarianten en standaardcontracten om het inkoopproces te versoepelen.

De gevolgen van de afspraken zijn dikwijls pas duidelijk als de zorg wordt gegeven. Het gevolg is een hogere administratielast achteraf om de geleverde zorg te verantwoorden. Volgens Q-Consult moeten gemeenten en jeugdzorgaanbieders de overeenkomsten grondiger doornemen om meer inzicht te krijgen in de consequenties voor de praktijk.

Q-Consult heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van Jeugdzorg Nederland. In aansluiting op de resultaten ontwikkelden zij samen een checklist die aanbieders en gemeenten kunnen gebruiken voor hun inkoopbeleid.

Bron: Jeugdzorg Nederland

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies