Nieuws uit het jeugdveld

'Let op zwangere met hoog risicoprofiel'

Jonge kinderen vertonen vaker agressief gedrag als hun zenuwstelsel niet adequaat reageert op stress, in combinatie met blootstelling aan risicofactoren tijdens de zwangerschap. Identificeer daarom zwangere vrouwen met een hoog risicoprofiel, adviseert Jill Stuurland in haar proefschrift, waarop zij op 4 juli promoveert aan de Universiteit Leiden.

Pedagoog Jill Suurland onderzocht de neurobiologische, emotionele en cognitieve factoren van agressief gedrag bij jonge kinderen. Deze kinderen hebben moeite met het reguleren van hun impulsen en negatieve emoties als boosheid en frustratie. Bij hen is de coördinatie binnen het autonome zenuwstelsel verstoord, constateerde Suurland. Hierdoor kunnen emoties versterkt worden. De kinderen vertonen met name problematisch gedrag als hun moeder tijdens de zwangerschap rookte, psychische problemen had, blootstond aan stress of weinig sociale steun kreeg.

Buitensporige agressie in de vroege kindertijd verhoogt de kans op slechte schoolprestaties, crimineel gedrag en depressie op latere leeftijd. De promovendus pleit daarom voor een betere identificatie van zwangere vrouwen met een hoog risicoprofiel, zodat zij hulp kunnen krijgen via preventieve interventieprogramma's.

Bron: Universiteit Leiden

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies