Nieuws uit het jeugdveld

Leerlingen spiegelen zich aan leraar

Het gedrag van een juf of meester is van invloed op de wijze waarop leerlingen op de basisschool met elkaar omgaan. Marloes Hendrickx promoveert 17 februari op dit onderzoek aan de Universiteit Utrecht.

Als een leerkracht positief is, laten leerlingen prosociaal gedrag zien. Zij vinden elkaar aardig en er is weinig hiërarchie in de klas. Als de docent echter veel conflicten heeft met leerlingen, vertonen zij meer agressie en vinden zij elkaar vaker onaardig.

Leerlingen spiegelen het gedrag van hun leerkracht in hun gedrag tegenover klasgenoten. Als een docent boos wordt op een leerling, denken klasgenoten dat hij het kind onaardig vindt. De leerling vindt dit kind vervolgens ook onaardiger. Leerlingen die agressief gedrag vertonen, hebben baat bij een minder negatieve relatie met de leerkracht. Volgens Hendrickx is het daarom belangrijk dat leerkrachten zich bewust zijn van hun rol.

Hendrickx deed haar onderzoek onder 1.570 leerlingen en 59 leerkrachten.

Bron: Universiteit Utrecht

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies