Nieuws uit het jeugdveld

Leerling met migratieachtergrond leest minder goed

Leerlingen met een migratieachtergrond kunnen minder goed begrijpend lezen dan autochtone leerlingen. Dat stelt Gert-Jan Veerman, die op 1 juni op dit onderwerp promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

Het verschil in leesprestaties heeft onder meer te maken met een tekort aan gekwalificeerde leerkrachten die leerlingen met een migratieachtergrond kunnen ondersteunen. Daarnaast heeft een tekort aan onderwijsmaterialen een negatief effect.

Veerman onderzocht de invloed van het integratiebeleid op leerprestatie in verschillende landen. Leerlingen met een migratieachtergrond presteren beter in landen die streven naar een goede relatie tussen de diverse etnische groepen. Ook als het land migrantenkinderen gelijkwaardig behandelt, komt dit ten goede aan hun leesprestaties. In de klassen heerst dan minder wanorde als gevolg van etnische spanningen.

Bron: Universiteit van Amsterdam

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies