Nieuws uit het jeugdveld

Leerkracht kan pesten niet voldoende terugdringen

De leerkracht is niet deskundig genoeg om het pesten daadwerkelijk aan te pakken, terwijl de rol van de leerkracht juist bepalend is voor het aantal gepeste kinderen in de klas. Dat concludeert Beau Oldenburg op basis van onderzoek waarop zij 19 januari promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Oldenburg onderzocht de beleving en het gedrag van leerlingen en de leraar bij pesten. Welke rol speelt de leerkracht bij het tegengaan van pesten? Uit gegevens van basisschoolleerlingen en hun leerkrachten, interviews met hen, sociale netwerkanalyses en specifiek onderzoek bij zeven basisscholen in groep 5 blijkt dat pesten vaak gebeurt buiten het gezichtsveld van de leraar.

Het is moeilijk om te bepalen of een leerling echt gepest wordt. In bijna iedere klas wordt wel gepest. Oldenburg meent dat leerkrachten de situatie van gepeste leerlingen kunnen verbeteren als zij beter toegerust zijn. Elk signaal over pesten moet serieus worden genomen. Leraren moeten daarbij realistische doelen stellen om het probleem aan te pakken.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies