Nieuws uit het jeugdveld

Leeftijdgenoten beïnvloeden prosociaal gedrag

Leeftijdgenoten kunnen prosociaal gedrag stimuleren én verminderen bij adolescenten met en zonder autisme. Dat concludeert Jorien van Hoorn uit onderzoek waarop zij 12 januari promoveerde aan de Universiteit Leiden.

Van Hoorn onderzocht de invloed van leeftijdgenoten op risico- en prosociaal gedrag en bracht de onderliggende mechanismen in de hersenen in kaart. Dat deed ze door jongeren in een spel munten te laten verdelen onder anonieme medespelers. Zij kregen feedback van leeftijdgenoten. Deelnemers met meer autismesymptomen bleken minder gevoelig voor antisociaal advies van leeftijdgenoten, bijvoorbeeld om minder munten weg te geven.

Uit eerder onderzoek was bekend dat leeftijdgenoten risicogedrag van adolescenten beïnvloeden. Van Hoorn ontdekte dat dat afhankelijk is van de context. Bij risicogedrag nemen adolescenten zowel de sociale normen van leeftijdgenoten als onzekerheid over gevolgen in overweging. Van Hoorn onderzocht dit door jongeren te laten gokken in combinatie met online advies van leeftijdgenoten. De mate waarin jongeren gokten en risico namen, was afhankelijk van het advies dat ze kregen en van de kans te winnen.

Het integreren van feedback bij interventies kan helpen om prosociaal gedrag te stimuleren en risicogedrag af te laten nemen bij adolescenten, concludeert Van Hoorn.

Bron: Universiteit Leiden

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies