Nieuws uit het jeugdveld

Kwaliteitsmonitor opvang gaat naar Sardes en UU

De Kwaliteitsmonitor voor de kinderopvang gaat van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCOK) naar Sardes en de Universiteit Utrecht. Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt.

De nieuwe Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) zal elk jaar worden uitgevoerd op basis van een steekproef. Dit jaar krijgen 176 kinderopvanglocaties een bezoek. Nieuw is ook dat de kwaliteitsmonitor niet alleen bij de kinderopvang, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang wordt afgenomen, maar ook bij de gastouderopvang.

Naast de instrumenten die het NCKO heeft ontwikkeld voor het meten van de pedagogische kwaliteit van de opvang, zoals observatie- en vragenlijsten, zullen Sardes en de UU nieuwe instrumenten gebruiken om de ontwikkeling en het welbevinden van individuele kinderen te meten.

Bron: Ministerie van SWZ; UU

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies