Nieuws uit het jeugdveld

Kwaliteit van vroegschoolse educatie is te laag

De educatieve kwaliteit van vroegschoolse educatie in kleutergroepen is vaak te laag. Dat is een van de conclusies uit het meerjarige pre-COOL-onderzoek.

De educatieve kwaliteit van vroegschoolse educatie in de kleutergroepen is niet hoger, soms zelfs lager, dan die van voorschoolse educatie. Kinderen die risico lopen op een onderwijsachterstand krijgen geen extra begeleiding.

In de voorschoolse periode krijgen zij die wel. Voorschoolse educatie vindt plaats op een kinderdagverblijf en is bedoeld voor peuters tussen 2 en 3 jaar. De zogenoemde doelgroepkinderen komen daarna vaker terecht in kleutergroepen met een lagere educatieve kwaliteit. De inhaalslag in hun ontwikkeling die zij maken dankzij voorschoolse educatie wordt in de kleuterklas niet voortgezet.

Een reden kan zijn dat scholen het lastig vinden om de kwaliteit van vroegschoolse educatie te bewaken en te bevorderen. Verder hebben scholen grotere groepen dan voorschoolse voorzieningen. Leerkrachten kunnen minder gericht aandacht besteden aan deze kinderen dan pedagogische medewerkers. Er zijn wel kleutergroepen met een hoge kwaliteit vroegschoolse educatie en daar is de ontwikkeling van 'doelgroepkinderen' gunstiger.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies